קולות קוראים של קרן אמנות עם שחר 2024

מועד אחרון להגשה הבקשה: 5/2/2024 ✦
מועד קבלת התשובות: 20/2/2024 ✦
קבלת המענקים: עד סוף מרץ 2024 ✦

israelsartatdawn@gmail.com